Atelier
Westbroek

 

Toelichting

 

Mijn werk zou ik willen bestempelen als Christelijk-Maatschappelijk, of maatschappij kritisch. Niet al mijn werken gaan over het Christendom, maar wel veel. Zelf ben ik overigens ook protestants-Christelijk. Ik ben gefascineerd door hoe het Christendom en onze overwegend seculiere maatschappij zich tot elkaar verhouden. Ik vind de vooroordelen naar elkaar toe heel interessant. In ben gefascineerd door hoe Christenen vaak omgaan met het Christelijk geloof als een vanzelfsprekend, onschendbaar iets, en daardoor niet kunnen reflecteren op hun geloof. Daarnaast ben ik gefascineerd door de geseculariseerde tijdsgeest waarin wij leven, waarin het Christendom snel wordt afgedaan als zijnde iets belachelijks. Wat als we over onze vooroordelen naar elkaar toe heen stappen? Wat als we elkaar iets meer toelaten?

Ik hoop dat met mijn werk mensen aan het denken worden gezet. Ik wil zelf niet te veel invullen of verklaren, want dat haalt de ruimte voor discussie weg, vandaar dat de omschrijving bij mijn werk vaak summier is of  in de vorm van vragen.

 

Copyright ┬ę 2016 Atelier Westbroek. All Rights Reserved. Designed by  marcelcoufreur.nl